Privatlivspolitik for:

Nygaards køreskole anno 75 ApS


Persondata og cookie politik.


Formålet med Nygaards køreskole anno 75 ApS persondatapolitik er at forklare hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.Nygaards køreskole anno 75 ApS  har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, vi behandler. Med denne politik ønsker vi at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages, og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.


Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Formålet med at behandle og udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, er at:

  • Kunne levere det produkt eller den ydelse du har købt
  • Kunne identificere og servicere dig som kursist / borger / kunde i vores administrative systemer, herunder med rådgivning
  • tilmelde dig de kurser du ønsker, sende indkaldelser til dig og foretage nødvendig indrapportering til relevante institutioner og myndigheder

Hvornår behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores aftaler med dig efter Persondataforordningen, artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt.

Vi behandler desuden dine personoplysninger, så vi kan udvikle vores forretninger og ydelser f.eks. styre vores forhold til kursister / borgere / kunder, udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kursist, borger og kundebehov og forbedringer i serviceleverancen), varetage drift og vedligeholdelse af IT- systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kursisten / borgeren / kunden, samt hosting, administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

Vi benytter også profilering og automatiske afgørelser. En automatisk afgørelse er en afgørelse, der sker udelukkende ved brug af IT-systemer. Når vi bruger dem, herunder ved profilering, er de reguleret i henhold til Persondataforordningen, artikel 22.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke helt eller delvist, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a. Det kan du gøre ved at kontakte Nygaards køreskole anno 75 ApS på e-mail: kontakt@nygaardskøreskole.dk 


Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi?

Vi har brug for at registrere, behandle og udveksle disse kategorier af persondata:

Almindelige personoplysninger: f.eks. navn, CPR-nr., adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kørekortnummer, nationalitet, A-kasse, portrætfoto, evt. arbejdsgiver eller jobcenter og sagsbehandler, afgivne samtykker, mv.

Derudover registrerer, behandler og udveksler vi oplysninger om dig.


Semifølsomme personoplysninger: Oplysninger om strafbare forhold og straffedomme, såfremt det har betydning for din kursusdeltagelse eller dit borgerforløb.

Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger, såfremt det har betydning for din kursusdeltagelse eller dit borgerforløb.


Vi får oplysningerne på forskellig vis. Som udgangspunkt er oplysningerne givet af dig via hjemmeside, brev, telefon, e-mail eller ved fremmøde men de kan også komme fra din arbejdsgiver, a-kasse, jobcenter, mv. samt fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder, som vi indhenter i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvem kan vi udveksle dine oplysninger med?

Personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik kan blive videregivet til følgende kategorier af modtagere såfremt det er relevant for dit kursus / borgerforløb:

  • Din arbejdsgiver (hvis du er tilmeldt som i arbejde)
  • Dit jobcenter eller a-kasse (hvis du er tilmeldt som ledig)
  • Offentlige myndigheder (f.eks. kommuner og ministerier)

Vi videregiver alene personoplysninger til selvstændig behandling hos andre dataansvarlige, såfremt vi har hjemmel til det og videregivelse i den forbindelse er nødvendig.

Som led i den løbende IT-systemdrift overlader vi data til databehandlere, som er leverandører af administration, data-lagerkapacitet eller systemdrift. Der kan som led i samarbejdet med vores leverandører blive overført personoplysninger til lande inden for EU/EØS eller leverandører uden for EU/EØS, hvis leverandørerne har tiltrådt vilkår, som giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysningerne som i EU/EØS.

Vi kan altid udveksle dine oplysninger med virksomheder, myndigheder og organisationer, som du har givet os samtykke til, så længe samtykket består.

Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, eller vi kan blive mødt med et krav. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at vi sletter oplysninger senest 30 år efter, at kursist / borger / kunde forholdet er ophørt. Det gælder dog ikke for oplysninger, som vi behandler med baggrund i dit samtykke.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Hvis du meddeler Nygaards køreskole anno 75 ApS at du ikke ønsker at blive kontaktet eller ikke ønsker, at vi gemmer oplysninger om dig, sletter vi alle oplysninger om dig, medmindre vi ifølge lovgivning er forpligtet til at gemme oplysninger.

Hvad er dine rettigheder?

Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger vi i givet fald udveksler på baggrund af dit samtykke.

Du har ret til at få berigtiget eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring, profilering og automatiske afgørelser.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan eventuelt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Nygaards køreskole anno 75 ApS behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henviser vi til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den 18. september 2020.

Cookie politik

En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, om du tidligere har besøgt siden, osv.

Nygaards køreskole anno 75 ApS benytter følgende cookies:

  • Facebook Pixel (3. part), ifm. annoncering på Facebook.
  • YouTube (3. part), Videoer indlejret på hjemmesiden sker via YouTube. YouTube bruger cookies til at registrere hvilke film, der vises, og hvor meget af filmen du har set. YouTubes cookies er såkaldte Flash cookies.

Afvisning af cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete