Aflysning*:


Kørelektioner skal aflyses hurtigst muligt og senest 24 timer før den aftalte kørelektion.
Ved for sen aflysning bliver eleven opkrævet det fulde beløb for de ydelser, eleven er tilmeldt. Har eleven glemt sin lektionsplan eller møder påvirket af spiritus/euforiserende stoffer, så bliver eleven nægtet øvelseskørsel. 

Trailer B/E

- Prøvegebyr (gebyr til

  staten) 360 kr.*

- Lægeerklæring 500-700 kr.​*

- Pasfoto. 120 kr*


- Ekstra kørelektioner á 45 min. 880 kr.

- Administrationsgebyr NY prøve 100 kr..

Førstegangserhvervelse af kat B*:


- Administrationsgebyr 250 kr.

(overflytning fra anden køreskole)


- Administrationsgebyr ved ny teoriprøve/praktisk prøve 100kr.***

- samt håndteringsgebyr lovpakken


- Førstehjælpskursus 750 kr.

Køreskolens egen instruktør.


- Leje af bil til praktisk prøve 1500 kr.

  (inkl. 60 min forberedelse)**


- Ekstra kørelektioner á 45 min. 550 kr.

- Ekstra kørelektioner á 90 min. 1050 kr.


- Lægeerklæring 500-700 kr.*

- Prøvegebyr (til staten) 1170 kr.

- Online teori-adgang 400 kr.

- Forlængelse af teori-adgang 3 mdr.

   300 kr.

- Forlængelse af teori-adgang 30 dage

   200 kr.

- Manøvrebane 4 lektioner 2500 kr.

  inkl. transport til/fra.


- Køreteknisk Anlæg 4 lektioner 3000 kr.

  inkl. transport til/fra.


- Teoriundervisning (6 mdr)  3000 kr.

 

Generhvervelse af  kørekort *(kat B)

- Prøvegebyr generhverv (gebyr til

  staten) 1170 kr.*

- Lægeerklæring 500-700 kr.​*

- Pasfoto. 120 kr*


- Ekstra kørelektioner á 45 min. 550 kr.

OBS.

Ved udeblivelse af undervisning(3-4 lektioner), kan dette første gang gennemføres som selvstudium, efterfølgende udeblivelse koster

1250 kr pr.gang.

* Forbehold for prisændringer


** Afhængigt af prøvested.

*** Gælder pr. 1/12-2023.


Faktura :


Ved rykker af faktura ;gebyr 100 kr pr.gang.