Aflysning*:


Kørelektioner skal aflyses hurtigst muligt og senest 24 timer før den aftalte kørelektion.
Ved for sen aflysning bliver eleven opkrævet det fulde beløb for de ydelser, eleven er tilmeldt. Har eleven glemt sin lektionsplan eller møder påvirket af spiritus/euforiserende stoffer, så bliver eleven nægtet øvelseskørsel. 

Førstegangserhvervelse af kat B*:


- Administrationsgebyr 375 kr.


- Førstehjælpkursus 750 kr.

Køreskolens egen instruktør.


- Leje af bil til praktisk prøve 1500 kr.

  (inkl. 60 min forberedelse)**


- Ekstra kørelektioner á 45 min. 525 kr.

- Weekend lektion á 45 min. 800 kr.

- Lægeerklæring 500-700 kr.*

- Prøvegebyr (til staten) 1000 kr.

- Online teoriadgang 400 kr.

- Forlængelse af teoriadgang 3 mdr.

   400 kr.

- Forlængelse af teoriadgang 30 dage

   200 kr.

- Manøvrebane 4 lektioner 2500 kr.

  inkl. transport til/fra.

- Køreteknisk Anlæg 4 lektioner 3000 kr.

  inkl.transport til/fra.


- Teoriundervisning (6 mdr)  3000 kr.

 

Generhvervelse af  kørekort *(kat B)

- Prøvegebyr generhverv (gebyr til

  staten) 890 kr.*

- Lægeerklæring 500-700 kr.​*

- Pasfoto. 120 kr*


- Ekstra kørelektioner á 45 min. 525 kr.


OBS.

Ved udeblivelse af undervisning(3-4 lektioner), kan dette første gang gennemføres som selvstudium, efterfølgende udeblivelse koster

1250 kr pr.gang.

* Forbehold for prisændringer


** Afhængigt af prøvested.